Категории
Превантивна дейност

Решение № 224/21.12.2018 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 5-4/2018 г. за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп" по Вариант 3 (зелен)

28 декември 2018 | 09:55

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с изпълнение на чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено Решение № 224/21.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 5-4/2018 г.  на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“, с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.

     Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

     Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

     Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 28.12.2018 г.