Категории
Превантивна дейност

Решение № 27/06.03.2017 г. за отмяна на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г.

06 март 2017 | 12:10

Министерство на околната среда и водите съобщава за издадено на 06.03.2017 г. Решение №27/06.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин“..

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 07.03.2017 г. за период от 14 дни.