Категории
Превантивна дейност

Решение № 3-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

22 август 2018 | 15:34

Съобщение за Решение № 3-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в това число и оценката за съвместимостта за инвестиционно предложение „Път II-62 „Дупница- Самоков“ от км 42+145 до км 79+005. Участъци от км 42+263,20 до км 59+071,66 и от км 62+920,62 до км 78+633,13. Участък с допълнителна лента за движение от км 59+071,66 до км 62+921,62=км 62+920,62“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /01.08.2017 г./.