Категории
Превантивна дейност

Решение № 3-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД

10 октомври 2017 | 17:07

На основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 10.10.2017 г. Решение № 3-ПР/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД – да се извърши ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 10.10.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.