Категории
Превантивна дейност

Решение № 3-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения в р. Дунав“ в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен в участъка от км 602.000 до км 601.500

30 ноември 2021 | 13:01

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 29.11.2021 г. Решение № 3-ПР/2021 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения в р. Дунав“ в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен в участъка от км 602.000 до км 601.500 с възложител „Еврокварц-МВ“ ООД– да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 30.11.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.