Категории
Превантивна дейност

Решение № 33/13.03.2017 г. за допълнение на Решение № 27/06.03.2017 г. за отмяна на Решение № ЕО-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е преценено да не се извършва екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управлени

13 март 2017 | 12:15

Министерство на околната среда и водите съобщава за издадено на 13.03.2017 г. Решение № 33/13.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допълнение на Решение № 27/06.03.2017 г. за отмяна на Решение № ЕО-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е преценено да не се извършва екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин“.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 13.03.2017 г. за период от 14 дни.