Категории
Превантивна дейност

Решение № 35/13.03.2017 г. за отмяна на Решение № 26/02.03.2017 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление

13 март 2017 | 12:53

Министерство на околната среда и водите съобщава за издадено на 13.03.2017 г. Решение № 35/13.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Решение № 26/02.03.2017 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин“.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 13.03.2017 г. за период от 14 дни.