Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда

22 август 2018 | 15:29

Съобщение за Решение № 4-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, съвместена с оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Почистване на коритото на река Батова за предотвратяване наводнения на КК „Албена“ и поддържан резерват (ПР) „Балтата“ и проектиране на хидротехнически съоръжения за регулиране на оводняване на ПР „Балтата“ с възложител Областна администрация -Добрич /18.11.2016 г./