Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

22 август 2018 | 15:35

Съобщение за Решение № 4-П/2017 г.  за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в това число и оценката за съвместимостта за инвестиционно предложение „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин – София: Актуализация на идейния проект за участък ІІ: „Медковец – Руска Бяла и участък ІІІ: „Руска Бяла – Столник“ с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /08.09.2017 г./