Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-П/2019 г. за инвестиционно предложение „Ремонт и реконструкция на плаващо потонно съоръжение в акваторията на река Въча“

19 юли 2019 | 12:23

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 19.07.2019 г. Решение № 4-П/2019 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение „Ремонт и реконструкция на плаващо потонно съоръжение в акваторията на река Въча“ с вх. № ОВОС-1/19.02.2019 г., внесено от ЕТ„Христо Димитров“.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 19.07.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.