Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-П/2023 г. за проект на изменение на Общ устройствен план на Община Царево

Днес, 25.05.2023 г., във връзка с чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 25.05.2023 г. Решение № 4-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка (ЕО), в т.ч. и оценка за съвместимост за проект на изменение на Общ устройствен план на Община Царево, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.