Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „За промяна в железопътен участък от км 31+300 до км 31+420 в обхвата на Тунел 1, който е част от „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, в участък Елин Пелин-Септември“

14 декември 2022 | 09:55

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 13.12.2022 г. Решение № 4-ПР/2022 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „За промяна в железопътен участък от км 31+300 до км 31+420 в обхвата на Тунел 1, който е част от „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, в участък Елин Пелин-Септември“, с възложител ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“– да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 14.12.2022 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.