Категории
Превантивна дейност

Решение № 5-ПР/2024 г. за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение "Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала (АМ) „Струма“ по източен вариант Г 10.50“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

11 юни 2024 | 18:05

Днес, 11.06.2024 г., на основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 11.06.2024 г.

Решение № 5-ПР/2024 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала (АМ) „Струма“ по източен вариант Г 10.50“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“– да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 11.06.2024 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.