Категории
Превантивна дейност

Решение № 6-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал "Слатина"

23 октомври 2019 | 16:35

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 23.10.2019 г. Решение № 6-ПР/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал "Слатина“ с възложител "Метрополитен" ЕАД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 23.10.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС  и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.