Категории
Превантивна дейност

Решение № 7-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова въздушна линия 110 kV от п/ст „Мездра“ до п/ст „Ботевград“

22 ноември 2019 | 10:36

На основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 22.11.2019 г. Решение № 7-ПР/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова въздушна линия 110 kV от п/ст „Мездра“ до п/ст „Ботевград“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 22.11.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС  и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.