Категории
Превантивна дейност

Решение по ОВОС № 1-1/2017 г.

  • Съобщение за Решение по ОВОС № 1-1/2017 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на нова „Въздушна линия (ВЛ) 400 кV п/ст „Марица Изток” (Република България) - п/ст „Неа Санта” (Република Гърция)” –по Вариант І на трасе на електропровода, с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД /31.03.2017 г./