Категории
Превантивна дейност

Решение по ОВОС № 1-1/2018 г. за инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе – Велико Търново“ по комбиниран вариант, с изпълнение на габарит А 27“

17 януари 2018 | 09:14

 Днес, 17.01.2018 г., на основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено на 16.01.2018 г. Решение по ОВОС № 1-1/2018 г. инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе – Велико Търново“ по комбиниран вариант, с изпълнение на габарит А 27 с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

    Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

   Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

   Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 17.01.2018 г.