Категории
Превантивна дейност

Решение по ОВОС № 1-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение „Път II-11 „Мизия – Оряхово - Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“ по вариант 2

30 октомври 2019 | 09:16

На основание чл. 99, ал. 6, т. 2 и ал.7 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено на 29.10.2019 г. Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 1-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Път II-11 „Мизия – Оряхово - Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“ по вариант 2, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

 Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 30.10.2019 г.