Категории
Превантивна дейност

Решение по ОВОС № 2-2/2018 г. за инвестиционно предложение "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2”

20 юли 2018 | 09:33

        На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено на 18.07.2018 г. Решение по ОВОС № 2-2/2018 г. за инвестиционно предложение Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2”, включващо: Компонент 1: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив – Бургас“; Компонент 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“; Компонент 3: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос”; Компонент 4: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово”; Компонент 5: „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“; Компонент 6: „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой”; Компонент 7: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“ и Компонент 8: „Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски”, с възложител Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”.

        Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

        Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

        Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 20.07.2018 г.