Категории
Превантивна дейност

Решение по (ОВОС) № 3-3/2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50

Днес, 23.10.2017 г. ,на основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за за постановено на 19.10.2017 г. Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 3-3/2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” ЕАД.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, е допуснато предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 3-3/2017 г.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 23.10.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС".

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 23.10.2017 г.