Категории
Превантивна дейност

Решение по ОВОС № 3-3/2018 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „Очистно съоръжение (ОС) Беглеж – кранов възел (КВ) Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово"

29 октомври 2018 | 15:52

На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено на 29.10.2018 г. Решение по ОВОС № 3-3/2018 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „Очистно съоръжение (ОС) Беглеж – кранов възел (КВ) Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово", с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.