Категории
Превантивна дейност

Решение по ОВОС № 4-4/2017 г. за нвестиционно предложение „Изграждане на Нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено на 12.12.2017 г. Решение по ОВОС № 4-4/2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на Нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

 Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

  Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 15.12.2017 г