Категории
Превантивна дейност

Решение по ОВОС № 5-4/2018 г. за инвестиционно предложение "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп"

27 декември 2018 | 09:58

На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено на 20.12.2018 г. Решение по ОВОС № 5-4/2018 г. за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп", с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа" на 27.12.2018 г.