Категории
Превантивна дейност

Решение за прекратяване на процедурата по екологична оценка за проекта за изменение на Общия устройствен план на община Аврен

03 май 2018 | 13:08

Във връзка с чл.7а ал. 5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерството на околната среда и водите съобщава за издадено на 03.05.2018 г. Решение № 3-П/2018 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. оценка за съвместимост, за проекта на изменение на Общия устройствен план на община Аврен, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

03.05.2018 г.