Категории
Превантивна дейност

Решения по ОВОС - 2016 г.

08 октомври 2017 | 15:01
  • Съобщение за Решение № 253/22.12.2016 г.  за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 7-7/2016 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) – по технология за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (РАО) в многобариерно инженерно повърхностно хранилише траншеен тип”, с възложител Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”/27.12.2016 г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС № 7-7/2016 г.  за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) – по технология за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (РАО) в многобариерно инженерно повърхностно хранилише траншеен тип”  с възложител Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”/23.12.2016 г./.
  • Съобщение за Решение по ОВОС № 6-6/2016 г.  за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Околовръстен път на гр. Пловдив – (Път III-805“/Път I-8 „Пазарджик-Пловдив“ /п.в. Царацово – Съединение“ от км 0+000 до км 4+120 и Път II-86 „/Път I-8/“Пазарджик – Пловдив“/ - Асеновград - Смолян от км 0+000 до км 14+750 - реконструкция с изграждане на второ пътно платно” с реализиране на пътен възел с Път І-8 по Вариант 3.1; пътен възел „Лилково” по Вариант 2 и пътен възел  „Асеновград” по Вариант 2 и изпълнение на габарит Г20 с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /14.07.2016 г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС № 5-5/2016 г.  за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман”, за участък „София – Петърч“ по алтернатива С1 (2010 г.) и за участък „Петърч – Драгоман“ по алтернатива А (варианти А и С, 2015 г.), с изграждане на нова гара Сливница върху съоръжения и запазване на трасето преминаващо през град Драгоман, без вариант D за скоростен байпас на град Драгоман” с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” /01.06.2016 г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС № 4-4/2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия Радомир - Кулата” – по Вариант F (комбиниран), за отсечката от км 182 до км 190 от Участък 4 по Вариант 2 (светлосин)”, с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” /20.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС № 3-3/2016 г.  за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за  „Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Пловдив“ 400 кV до п/ст „Бургас“ 400 кV с разкъсване в п/ст „Марица Изток“ 400 кV и нов електропровод от п/ст „Марица Изток“ 400 кV до ТЕЦ „Марица Изток 3“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /18.03.2016 г./
  • Съобщение за Решение № 61/25.02.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 1-1/2016 г. за инвестиционно предложение  „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин-Враца” – Участък № 1 Видин-Димово, Участък № 2 Димово-Бела-Ружинци, Участък № 3 Ружинци-Монтана" с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /29.02.2016 г./
  • Съобщение за Решение № 60/25.02.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2-2/2016 г. за инвестиционно предложение  „Път І-9 „Слънчев бряг - Бургас“ от км 212+233.06 до км 222+849.41” - реконструкция и изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие“ с  възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /29.02.2016 г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС № 2-2/2016 г.  за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Път І-9 „Слънчев бряг - Бургас“ от км 212+233.06 до км 222+849.41” - реконструкция и изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие“ по син вариант за втори участък (разработка от 2012 г.), с изпълнение на габарит Г20 за двата участъка, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“/22.02.2016 г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС № 1-1/2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин-Враца” – Участък № 1 Видин-Димово, Участък № 2 Димово-Бела-Ружинци, Участък № 3 Ружинци-Монтана, с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /18.01.2016 г./