Категории
Превантивна дейност

Ръководство на Европейската комисия относно обхвата на Анекс І и Анекс ІІ на Директивата за ОВОС-2015 г.