Категории
Превантивна дейност

Ръководство на Европейската комисия във връзка с етапа на доклад по ОВОС

Ръководство на Европейската комисия във връзка с процедурите по оценка на възедйствие върху околната среда  (ОВОС) на етап  доклад за ОВОС  за инвестиционно предложение на английски език /16.11.2017 г./