Категории
Превантивна дейност

Ръководство на Европейската комисия във връзка с етапа на задание за ОВОС

Ръководоство на Европейската комисия във връзка с етапа на задание за обхвата и съдържание на оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на английски език /16.11.2017 г.)