Категории
Превантивна дейност

Ръководство на Европейската комисия за преценяване на необходимостта от ОВОС

Ръководство на Европейската комисия във връзка с провеждане на процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на английски език /16.11.2017 г./