Категории
Превантивна дейност

Ръководство на Европейската комисия за прилагането на изключения съгласно Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда

Известие на Европейската комисия за приемане на Ръководство за прилагането на изключения съгласно Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2014/52/ЕС) — член 1, параграф 3 и член 2, параграфи 4 и 5 (2019/C 386/05), публикувано на 14.11.2019 г. в Официален вестник на Европейския съюз