Категории
Превантивна дейност

Ръководство относно прилагането на чл. 7 от Директивата за ОВОС