Категории
Превантивна дейност

Ръководство за интегриране на климатичните изменения и биоразнообразието в стратегическата екологична оценка, Европейска комисия, 2013 г.