Категории
Превантивна дейност

Ръководство за стратегическа екологична оценка, Европейска комисия