Категории
Превантивна дейност

Стандарти

  • БДС EN 50581:2012 - "Техническа документация за оценяване на електрически и електронни продукти по отношение на ограничението на опасните вещества".
  • БДС ЕN 62321 - поредица от стандарти за определяне съдържанието на определени вещества в електротехнически продукти.

Стандартите са налични само на английски език и могат да бъдат закупени от Българския институт за стандартизация (БИС).