Категории
Превантивна дейност

Становище относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника, по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от Програма за развитие на селски