Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /отг. на 12.07.2016 г./