Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали (варовици и доломитни варовици) от находище „Капу баир“, землище с.Партизани и с.Лопушна, Община Дългопол, Област Варна и с.Трънак, Община Руен, Област Бургас“

Съобщение за инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали (варовици и доломитни варовици) от находище „Капу баир“, землище с.Партизани и с.Лопушна, Община Дългопол, Област Варна и с.Трънак, Община Руен, Област Бургас“ с възложител „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД /отг. на 07.02.2017 г./