Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“

Съобщение за инвестиционно предложение „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“ с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ / отг. на 08.08.2017 г./