Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за "Автомагистрала "Русе-Велико Търново"

Съобщение за инвестиционно предложение за "Автомагистрала "Русе-Велико Търново" /отг. на 23.02.2016 г./