Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов електропровод ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов електропровод ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /отг. на 07.07.2016 г./