Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на система за битово-питейно водоснабдяване на цех „Брегова помпена станция“

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на система за битово-питейно водоснабдяване на цех „Брегова помпена станция“ с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД /отг. на 06.04.2016 г./