Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване на нова гара Костенец“

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване на нова гара Костенец“ в имот № 119, землище на с. Долна Василица, община Костенец