Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на въздушен електропровод 6 кV между Брегова помпена станция и Помпена станция „Раней 5“

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на въздушен електропровод 6 кV между Брегова помпена станция и Помпена станция „Раней 5“ с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД /отг.  на 06.04.2016 г./