Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“ с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД /отг. на 21.06.2017 г./