Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура за развитието на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитието на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ с възложител община Благоевград /отг. на 16.05.2017 г./