Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Аспарухов вал“, разположен в имоти в землището на гр. Козлодуй и в землищата на с. Златия и с. Разград, община Вълчедръм“

Съобщение за инвестиционно предложение за „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Аспарухов вал“, разположен в имоти в землището на гр. Козлодуй и в землищата на с. Златия и с. Разград, община Вълчедръм“ с възложител ЕТ „Георги Кънчев 2011“ /отг. на 20.04.2017 г./