Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на І етап на Депо за нерадиоактивни, битови и промишлени отпадъци (ДНБПО)“

Съобщение за инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на І етап на Депо за нерадиоактивни, битови и промишлени отпадъци (ДНБПО)“ с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД /отг. на 18.05.2017 г./