Категории
Превантивна дейност

Съобщение за ИП „Почистване на коритото на река Батова за предотвратяване наводнения на КК „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“ и проектиране на хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“

Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на коритото на река Батова за предотвратяване наводнения на КК „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“ и проектиране на хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“ с възложител Областна Администрация Добрич /отг. на 12.12.2016 г./