Категории
Превантивна дейност

Съобщение за ИП "Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ - Реконструкция и ремонт на съществуващи тръбопроводна инфраструктура и оборудване с цел обезпечаване на по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1, 2 и 3“

Съобщение за инвестиционно предложение "Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ - Реконструкция и ремонт на съществуващи тръбопроводна инфраструктура и оборудване с цел обезпечаване на по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1, 2 и 3“ с възложител „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД /отг. на 11.02.2016 г./