Категории
Превантивна дейност

Съобщение за ИП „Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод „Копяновец“ 20 кV - от отклонението за ТП „КРЕЩА“ до нов проектен трафопост в м. „Дилковци“, землище на с. Липница, община Ботевград, на територията на с.Типченица, община Мез

Съобщение за инвестиционно предложение „Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод „Копяновец“ 20 кV - от отклонението за ТП „КРЕЩА“  до нов проектен трафопост в м. „Дилковци“, землище на с. Липница, община Ботевград, на територията на с.Типченица, община Мездра, област Враца и с.Липница. община Ботевград, област София“ с възложител "ЧЕЗ Разпределение България" АД" /отг. на 12.10.2016 г./